دانشجویان سراسر کشور وقت اعتصابات سراسری شما فرارسیده است

ساخت وبلاگ
چکیده :   اعتصابات سراسری هفته های گذشته، نشانه آشکاری از ورود جامعه به فاز جدیدی از مبارزه علیه جمهوری اسلا... با عنوان : دانشجویان سراسر کشور وقت اعتصابات سراسری شما فرارسیده است بخوانید :
 

اعتصابات سراسری هفته های گذشته، نشانه آشکاری از ورود جامعه به فاز جدیدی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی، علیه فقر و گرانی، علیه اعدام و بیحقوقی و علیه فساد و اختلاس و در یک کلام علیه موجود فرتوت و کریهی به نام جمهوری اسلامی است.

اعتصاب سراسری امروز معلمان یکی از مهمترین اعتراضات معلمان است. اعتصاب سراسری 21 شهریور در کردستان یکی از همه گیرترین و سیاسی ترین اعتصابات در کردستان بود. اعتصاب 21 روزه رانندگان کامیون در 320 شهر نیز اعتصابی بزرگ و قدرتمند و سازمان یافته بود. این اعتصابات بخوبی روند به جلو آمدن بخش های مختلف جامعه را نشان میدهد. نشان میدهد که چگونه اعتماد بنفس مردم بالا رفته و حکومت را زمینگیر میکنند. شتاب این اعتصابات در عین حال نشاندهنده روزهای بسیار طوفانی تر در هفته ها و ماههای بعد است. جمهوری اسلامی هیچگاه در داخل کشور و در سطح منطقه و بین المللی چنان ضعیف و مستاصل نبوده است. هیچگاه اینچنین بی آبرو و بحرانی نبوده است. وقت آن است که دانشگاه ها نیز خود را برای اعتصابات سراسری و قدرتمند خود آماده کنند.

دانشگاهها همیشه یک سنگر محکم و مهم آزادیخواهی در جامعه بوده است. همیشه یک سنگر دفاع از حقوق کلیه مردم بوده است. روشن است که در ماههای گذشته فشارهای امنیتی و دستگیری و احکام سنگین علیه دانشجویان تشدید شده است. اما این قبل از هرچیز ترس حکومت از بپاخاستن دانشجویان را نشان میدهد نه قدرت حکومت را. باید با قدرت بپاخیزیم و قدرت واقعی خود را به حکومت چپاول اسلامی نشان دهیم. نه تنها در دفاع از حقوق حقه دانشجویان و علیه بگیر و ببندهایی که علیه دانشجویان در جریان بوده است بلکه در دفاع از مردم، در همبستگی با اعتصابات و اعتراضات سراسری، علیه فقر و گرانی و تبعیض و سرکوب و بیحقوقی،‌ علیه اعدام و بیحقوقی زن و برای آزادی زندانیان سیاسی. 

دانشجویان سراسر کشور، امروز جامعه به شما چشم دوخته است. شما را فرامیخوانیم که خود را برای اعتصاب در سراسر کشور آماده کنید.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد اعتصابات سراسری
زنده باد آزادی، برابری و سوسیالیسم

سازمان جوانان کمونیست

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 17:55